🔸فراخوان مشمولان سرباز معلم در تیر ماه 1396

🔹سازمان وظيفه عمومی ناجا، تمام مشمولان سرباز معلم دارای برگ آماده به خدمت به تاريخ یکم تیرماه 1396 را به خدمت سربازی فراخواند.

🔹تمام مشمولان فوق موظف هستند روز پنج شنبه یکم تیر ماه 96 در محل و ساعتی که توسط اين سازمان در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهای مسلح اعلام شده حضور يابند.

🔹این دسته از مشمولان دوره آموزش رزم مقدماتی را در مراکز آموزش سپاه پاسداران سپری و پس از اتمام دوره آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به کارگیری می شوند.

🔹 مشمولانی که امریه سرباز معلمی برای آنان صادر نشده ، باید برای پیگیری درخواست خود به ادارات کل آموزش و پرورش استان محل سکونت مراجعه کنند.

🔹 افرادی که به هر دليل تاکنون موفق به دريافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نيروهای مسلح نشده اند، مي توانند به نزديکترين دفاتر خدمات الکترونيک انتظامی (پليس +10) مراجعه و پس از دريافت برگ مذکور، بر اساس اطلاعات مندرج در آن، اقدام کنند.