برگزاری نشست نهضت روشنگری در روستای خسروآبادپایگاه شهدای خسروآباد به همت حوزه مقاومت امام حسن (ع) و با سخنرانی حاج آقا پناهی

IMG_4346