💠 با موافقت رهبرانقلاب؛ اضافه خدمت سنواتی و انضباطی سربازها بخشیده شد.

🔺حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در حال خدمت موافقت کردند.

🔺رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، همچنین از بخشیده شدن اضافه خدمت مشمولان غایبی که تا ۲۲ بهمن سال ۹۶ خود را جهت انجام خدمت دوره سربازی معرفی کنند خبر داد.