IMG_4333به گزارش خبرنگار حوزه مقاومت امام حسن (ع) ، در راستای ساماندهی ، حفظ و انسجام و ایجاد آمادگی جسمانی و رزمی بسیجیان در غالب گردانهای عاشورا 80 نفره پایگاه محور در پایگاه شهید محمدی و شهدای خسروآباد  بسیجیان فراخوانی شده که پس از توجیه توسط فرمانده گردان  کلاسهای آموزشی خود امدادی و دگرامدادی توسط مربیان هلال احمر و کلاس آموزشی با سلاح توسط مربیان برگزار گردید سپس نماز اقامه شد و نهار صرف شد و در پایان بسیجیان به اجرای برنامه ستون کشی و راهپیمایی پرداختند