برگزاری نشست بصیرتی  – سیاسی توسط پایگاه شهیدمفتح حوزه امام سجاد(ع)ناحیه دالاهو 

این نشست باحضور مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه درسپاه ناحیه دالاهو وسرپرست حوزه امام سجاد(ع)برادر پاسدارروح اله لطفی وباحضورگسترده بسیجیان برگزارگردید.

photo_2017-07-11_03-39-50

photo_2017-07-11_03-39-41

 

photo_2017-07-11_03-39-30

photo_2017-07-11_03-39-19

 

photo_2017-07-11_03-39-26

 

photo_2017-07-11_03-39-09

 

photo_2017-07-11_03-39-04

 

photo_2017-07-11_03-38-53

photo_2017-07-11_03-38-47

 

photo_2017-07-11_03-38-35