اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از اوایل مرداد تا پایان شهریور ماه اجرا می‌شود.قرار است در این طرح زوج‌های منتظر در صف ۵۰۰ هزارتایی از صف خارج و وام در یافت کنند.

بر اساس توافق انجام شده بین بانک مرکزی و ١١ بانک قرار بر این شده تا از ابتدای مردادتاپایان  شهریور ماه حدود ٥٠٠ هزار فقره تسهیلات ازدواج به منظور کاهش صف متقاضیان در انتظار پرداخت خواهد