💥فردا، آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

🔹داوطلبانی که تاکنون انتخاب رشته نکرده‌اند، می‌توانند از طریق سایت www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند