نشست  حلقه صالحین حوزه حضرت زینب کبری (س)گهواره پایگاه مقاومت اسماء

photo_2017-07-26_02-09-33

photo_2017-07-26_02-09-29

photo_2017-07-26_02-09-15