برگزاری طرح جوانه های صالحین پایگاه شهیدرضایی حوزه امام سجاد(ع) ناحیه دالاهو بابرگزاری مسابقات ورزشی

چهارشنبه 4/5/96

photo_2017-07-26_23-28-10

photo_2017-07-26_23-27-38

photo_2017-07-26_23-28-17

photo_2017-07-26_23-28-43

photo_2017-07-26_23-29-57

photo_2017-07-26_23-30-27

photo_2017-07-26_23-33-26

photo_2017-07-26_23-33-39