برگزاری طرح جوانه های صالحین درپایگاه شهیدرضایی حوزه امام سجاد(ع)ناحیه دالاهو باموضوع سبک زندگی

سه شنبه 3/5/96

photo_2017-07-26_23-26-47

photo_2017-07-26_23-26-09

photo_2017-07-26_23-26-54

photo_2017-07-26_23-26-58

photo_2017-07-26_23-27-04

photo_2017-07-26_23-27-04

photo_2017-07-26_23-27-23

photo_2017-07-26_23-28-04

photo_2017-07-26_23-30-08

نقش بسیج به‌عنوان عاملی مهم در راستای بسط و گسترش فرهنگ‌سازی اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی یاد کرد و افزود: جوانان و نوجوانان بسیجی با توکل به خداوند متعال و تأسی به ائمه اطهار(ع) می‌توانند زندگی به سبک دینی را در جامعه نهادینه کنند.

سبک زندگی، مجموعه ای از باور ها، ارزش ها، عواطف و نگرش های فرد محسوب می شود که ریشه در عمق اعتقادات وی دارد که در رفتار و کردار فرد نمایان می شود. به عبارتی به سان مهره هایی است که با یک نخ تسبیح به هم ارتباط پیدا می کنند. سبک زندگی به ما کمک می کند که زندگی را بهتر درک کنیم و نوع تعامل بهتری در ارتباط با دیگران برگزینیم.
بسیج موظف است که هم خود سبک زندگی اسلامی را فراگرفته و بدان عمل کند و هم موظف است تا اصول این سبک زندگی را به جامعه آموزش دهد. از این رو در این مقاله به تشریح جایگاه سبک زندگی اسلامی در جامعه ایرانی می پردازیم.
جامعه ما، جامعه ای دینی و اسلامی و پایبند به اصول و مبانی خاصی است. در همین راستا سبک زندگی ما نیز باید اسلامی باشد. در تعالیم و آموزه های اسلام، سبک زندگی بر سه محور اعتقادات، اخلاقیات و عبادات (وظایف عملی) استوار است.
تعالیم اسلام، تمام وظایف زندگی را پوشش می دهد و مطابق با فطرت انسانی است. سبک زندگی اسلامی دارای شاخص هایی است که می توان با شناخت آن ها، آن را از دیگر سبک های زندگی همچون سبک زندگی غربی که ترویج کننده فرد گرایی است متمایز کرد. در حالی که در سبک زندگی اسلامی خانواده به عنوان نخستین، کوچکترین و در عین حال مهمترین  نهاد اجتماعی جایگاه و منزلت خاصی دارد.

در سبک زندگی اسلامی، پیوند روابط بین افراد اهمیت می یابد و تعامل موثر والدین و فرزندان شکل می گیرد.
پایبندی به اصول و مبانی اخلاقی، از دیگر شاخصه های مهم در سبک زندگی اسلامی است که در خانواده آموزش داده می شود. بنابراین نقش خانواده به عنوان اصلی ترین مکان پرورش فضایل انسانی در شکل گیری سبک زندگی صحیح کودک اهمیت می یابد.