برگزاری کلاس طرح جوانه های صالحین درپایگاه شهیدرضایی حوزه امام سجاد(ع)ناحیه دالاهو باموضوع فرهنگی

دوشنبه 2/5/96

 

photo_2017-07-26_23-32-55

photo_2017-07-26_23-26-37

photo_2017-07-26_23-33-07

ارتباط متقابل و تعریف شده نهاد بسیج با مجموعه گسترده‌ای از قشرها و گروه‌های اجتماعی در قالب بسیج شهری، روستایی، عشایری، اقشار، صنوف، دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه، بسیج خواهران، سازمان‌ها، ادارات و … موقعیت بی‌نظیری در اختیار این سازمان قرار داده است تا در روند شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و جامعه‌پذیری افراد ملت نقش موثر و کارآمد داشته باشد. در این نوشته تلاش می‌شود جایگاه و کارکرد انسجام‌بخش بسیج به عنوان یک نهاد ملی در بستر شکل‌گیری فرهنگ و شخصیت اجتماعی افراد با نگاه ویژه به شکاف‌های اجتماعی هویتی جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

این بررسی صورت گرفته ضمن توجه دادن به نقش و جایگاه اجتماعی بسیج که بستر کارکردهای این سازمان در راستای انسجام و همبستگی ملی به حساب می‌آید که به طور ویژه چند نقش و کارکرد خاص بسیج را به عنوان یک نهاد ملی تاثیرگذار بر روند فرهنگ ملی، شخصیت و جامعه‌پذیری افراد که در تقویت همبستگی و انسجام ملی مهم و تاثیرگذارند، بررسی می‌نماید: