برگزاری کلاس طرح جوانه های صالحین باموضوع اماکن تفریحی-زیارتی درپایگاه شهیدرضایی حوزه امام سجاد(ع)/ناحیه دالاهو

شنبه 31/5/96

photo_2017-07-26_23-26-42

photo_2017-07-26_23-27-52

photo_2017-07-26_23-28-50

photo_2017-07-26_23-30-39

photo_2017-07-26_23-33-01