برگزاری کلاس جوانه های صالحین پایگاه شهیدرضایی حوزه امام سجاد(ع)ناحیه دالاهوباموضوع احکام

درروزپنج شنبه 5/5/96

photo_2017-07-26_23-27-58

photo_2017-07-26_23-30-15

photo_2017-07-26_23-32-45

photo_2017-07-26_23-32-45

photo_2017-07-26_23-33-45

photo_2017-07-26_23-33-58

photo_2017-07-26_23-28-31

photo_2017-07-26_23-26-03