برگزاری کلاس طرح جوانه های صالحین باموضوع بصیرتی-سیاسی درپایگاه شهیدرضایی حوزه امام سجاد (ع)/ناحیه دالاهو

پنجشنبه 29/5/96

 

photo_2017-07-26_23-26-31

photo_2017-07-26_23-27-33

photo_2017-07-26_23-28-59

photo_2017-07-26_23-29-50

photo_2017-07-26_23-30-21

photo_2017-07-26_23-30-21

photo_2017-07-26_23-33-19

photo_2017-07-26_23-33-51

بصیرت وکلمه ی معرفت رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند.به طوری که بدون معرفت به بصیرت نمی توان دست یافت  وهمین طور بدون بصیرت انسان هدف را نمی یابد .

معرفت به معنای شناخت ، درک عمیق می باشد معرفت داشتن یعنی معرفی شدن چیزی بر ما.انسان با عقل واحساس خود باید به معرفت برسد و وقتی به این معرفت رسید می تواند یک نوع بصیرت فکری و عقلی داشته باشد.و دچار هیچ گونه خطایی شود .

شناخت ——»  آگاهی —–» معرفت قلبی وفکری—–» بصیرت—–»شناخت حق—-»گام گذاشتن بدون هیچ لغزش وخطا                                                                                                                                                      

حال اگرانسان این بصیرت را به اوج خود برساند حتی می تواند باعث تقرب ونزدیکی انسان به خداوند شود.