برگزاری کلاس سلاح شناسی در غالب طرح تابستانه جوانه های صالحین در روستای خسروآباد پایگاه شهدای خسروآباد حوزه مقاومت بسیج امام حسن (ع)

IMG_1532