برگزاری کلاس مسائل سیاسی روز در غالب طرح تابستانه جوانه های صالحین در روستای خسروآباد پایگاه شهدای خسروآباد حوزه مقاومت بسیج امام حسن (ع)

 

IMG_1518