برگزاری کلاس سلاح شناسی در غالب طرح تابستانه جوانه های صالحین در روستای سرخه دیزه پایگاه شهید مدنی 1 حوزه مقاومت بسیج امام حسن (ع)

SAM_0047