فرمانده حوزه خواهران حضرت زینب (س) گهواره درپایگاه مقاومت اسماء در کلاس طرح جوانه های صالحین باموضوع امدادونجات حضوریافتند

خواهر صفری با اشاره به اینکه امدادگری از شغل انبیاء است در خانواده ایرانی وجود یک امدادگر لازم است و شما خواهران بسیجی با حضوردراین کلاسها میتوانید آگاهی لازم را که بتوانید در زندگی روزمره بکارگیریدکسب کنیدو حتی به افراد حادثه دیده زندگی دوباره ببخشید.

 

photo_2017-07-29_12-58-57

photo_2017-07-29_12-59-07