هزار نفر امسال استخدام می‌شوند

🔹رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور: امسال حدود ۱۱ هزار نفر در ۱۵ دستگاه‌ اجرایی استخدام خواهند شد که بیش از ۵۰ درصد این استخدام‌ها مربوط به وزارت آموزش و پرورش است.