برگزاری کارگاه مهارت های زندگی درپایگاه حضرت رقیه (س)حوزه خواهران زینب (س)/ناحیه دالاهو

 

 

photo_2017-07-31_04-28-52

photo_2017-07-31_04-29-07

photo_2017-07-31_04-29-17

photo_2017-07-31_04-29-41

photo_2017-07-31_04-31-16

photo_2017-07-31_04-30-59

 

اجزای مهارتهای ده گانه زندگی

خودآگاهی

  • آگاهی از نقاط قوت
  • آگاهی از نقاط ضعف
  • تصویر خود واقع بینانه
  • آگاهی از حقوق و مسئولیت ها
  • توضیح ارزشها
  • انگیزش برای شناخت