ذوالفقار یزدان مهر، مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان

با پیشنهاد صندوق رفاه دانشجویان و تایید ریاست کمیسیون دائمی و همچنین وزیر علوم، مدت زمان پرداخت وام تحصیلی ویژه دکترا از ۹ به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرد.
آن دسته از دانشجویانی که بهار سال جاری برای دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری ثبت نام کرده اند، در فصل تابستان نیازی به مراجعه به دانشگاه و ثبت نام ندارند و تا پایان مرداد ماه وام آنان به صورت خودکار پرداخت می‌شود.
تاکنون توسط صندوق و بانک توسعه تعاون مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حدود ۱۰ هزار دانشجوی متقاضی پرداخت شده است.yon.ir/ZgiKT