برگزاری کلاسهای هنری جوانه های صالحین پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص) شهرستان دالاهو

 

photo_2017-08-02_03-17-58

photo_2017-08-02_03-18-12

photo_2017-08-02_03-18-17

photo_2017-08-02_03-18-23

photo_2017-08-02_03-18-28