برگزاری کلاس احکام جوانه های صالحین پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص)/ناحیه دالاهو

photo_2017-08-02_23-59-31

photo_2017-08-02_23-59-40