برگزاری کلاسهای قرآنی طرح جوانهای صالحین پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص)شهرستان دالاهو

photo_2017-08-04_07-29-13

photo_2017-08-04_07-29-19

photo_2017-08-04_07-29-23

photo_2017-08-04_07-29-28