برگزاری مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص)شهر ستان دالاهو

 

photo_2017-08-02_19-47-13

photo_2017-08-05_23-24-07

photo_2017-08-05_23-24-12