پایگاه مقاومت شهید زارعی حوزه مقاومت امام علی (ع) درراستای برنامه های ابلاغی اقدام به برگزاری اردوی جهادی یک روزه درروستای چغاچوبین باانجام کارهای ساختمانی نمود

photo_2017-08-07_10-47-59