سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای تمام مشمولان کاردانی،دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مرداد 1396 را به خدمت سربازی فراخواند

photo_2017-08-07_11-32-47