کلاس احکام جوانه های صالحین پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص)شهرستان دالاهو

photo_2017-08-07_11-26-50

photo_2017-08-07_11-26-56