برگزاری نمازجماعت توسط بسیجیان حوزه خواهران الزهرا جوانه های صالحین

 

photo_2017-08-08_13-14-08