برگزاری طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج المهدی( ص)/حوزه نبی اکرم (ص)

photo_2017-08-13_09-17-49

photo_2017-08-13_09-17-53

photo_2017-08-13_09-17-58

photo_2017-08-13_09-18-03