برگزاری کلاس تربیتی جوانه های صالحین پایگاه شهید سلیمی حوزه امام علی (ع)گهواره توسط فرمانده پایگاه.

photo_2017-08-15_04-47-57