حفظ جز30 قرآن کریم برای نونهالان ونوجوانان  .پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص)ناحیه  دالاهو ./طرح جوانه های صالحین

 

photo_2017-08-17_13-13-38

 

photo_2017-08-17_13-13-44

 

photo_2017-08-17_13-13-50

photo_2017-08-17_13-13-55

photo_2017-08-17_13-14-01

photo_2017-08-17_13-14-05