برگزاری نشست حلقه صالحین حوزهحضرت زینب (س) پایگاه مقاومت حضرت رقیه (س)

photo_2017-08-18_12-40-22

photo_2017-08-18_12-40-31

photo_2017-08-18_12-40-37

photo_2017-08-18_12-40-42