برگزاری کلاس خیاطی جوانه های صالحین با مربی گری خانم نجفی وحضور بسیجیان پایگاه خدیجه کبری(س)حوزه الزهرا(س)/ناحیه دالاهو

 

photo_2017-08-19_04-32-01

photo_2017-08-19_04-32-08