برگزاری اردوی جهادی یک روزه پایگاه شهدای ٱزادگان حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) گهواره با هدف محرومیت زدایی وساخت خانه محروم در روستای گل انجیر انجام گرفت.

 

photo_2017-08-20_00-38-25

photo_2017-08-20_00-38-32

photo_2017-08-20_00-38-39