تمرینات  ورزشی جوانه های صالحین حوزه نبی اکرم(ص) ناحیه دالاهو

photo_2017-08-20_09-39-27

 

photo_2017-08-20_09-39-22

photo_2017-08-20_09-39-18

 

photo_2017-08-20_09-39-13

photo_2017-08-20_09-39-09