سرکشی فرمانده حوزه امام علی (ع) گهواره ستوانیکم پاسدار محسن سرخوندی به همراه مسول تعلیم وتربیت برادر شهبازی وسرمربی حاج اقا عزیزی از جوانه های صالحین پایگاه شهید سلیمی کچگ بل

photo_2017-08-20_11-12-59