برگزاری کلاس حفظ قرآن طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت المهدی (عج)حوزه نبی اکرم (ص)ناحیه دالاهو

photo_2017-08-20_11-19-18

photo_2017-08-20_11-19-29