برگزاری کلاس حفظ قرآن جوانه های صالحین باحضور متربیان دیروز ساعت 17 بعدازظهر مسجد امیرالمومنین(ع) در پایگاه هاجر حوزه الزهرا(س)روستای گاودانه خور

photo_2017-08-27_11-54-46

photo_2017-08-27_11-54-55

photo_2017-08-27_11-55-01