برگزاری اردوی جهادی یک روزه پایگاه مقاومت بسیج خواهران حضرت رقیه (س) حوزه حضرت زینب(س)گهواره

photo_2017-08-31_01-35-11

photo_2017-08-31_01-35-16

photo_2017-08-31_01-36-23