برگزاری جلسه قران جوانه های صالحین حوزه نبی اکرم (ص) پایگاه المهدی(عج)

 

photo_2017-08-31_01-32-05

photo_2017-08-31_01-32-09