به گزارش صالحین ناحیه دالاهو کلاس آموزشی روخوانی وروانخوانی قرآن درراستای اجرای  جوانه های صالحین حوزه نبی اکرم(ص) ناحیه دالاهو تشکیل گردید.

 

photo_2017-09-05_23-29-02

photo_2017-09-05_23-28-50

photo_2017-09-05_23-28-46

photo_2017-09-05_23-28-41