مصاحبه با یکی از  مربیان حلقات صالحین حوزه امام علی (ع) گهواره:

photo_2017-10-18_13-20-21

 

 

 

 

 

 
1- نقاط ضعف و قوت طرح صالحین را چه میدانید؟
نقاط ضعف: 1:عدم وجود وسایل اموزشی

2:عدم وجود برنامه مناسب

3:نبود تشویق برایه متربیان

4:عدم وجود حق الزحمه مربیان
نقاط قوت:

1:ترویج اصول اساسی انقلاب اسلامی در بین جوانان

2:تاثیر مثبت و ایجاد روحیه انقلابی و دینی

3:حل شدن بعضی از مشکلات

4:خوداگاهی نسبت به افکار و احساسات خویش

5:پیدا کردن صبر و حوصله

6:صعه صدر و عشق و علاقه به کار

7:اشنایی با قران کریم

8:داشتن ثبات عاطفی در ارتباط با متربیان و مربیان
2- روش های جذاب از دیدگاه متربیان چه روش هایی است؟
1:داشتن رابطه عاطفی مربیان با متربیان

2:انجام سفرهای زیارتی و سیاحتی

3:برگزاری مسابقاتن ورزشی و اهداء جوایز به متربیان

4:برگزاری کلاس در ساعات و روزهای مناسب

5:ساختن مکان مناسب برای رفاء حال متربیان

3- به نظر شما سر گروه ها و مربیان حلقات چه ویژگی و شاخصه هایی باید داشته باشند؟
1:دارایه حسن شهرت در بین عوام باشند و دیدگاه معلمی داشته باشند

2:داشتن صبر و حوصله و عشق و علاقه به کار

3:اگاهی به مسائل روز، 4:داشتن تفکر و داشتن روحیه رفتار و اخلاق اموزی

4- مهمترین مشکل در اجرای طرح صالحین را چه میدانید؟

1:نبود انگیزه کافی در بین جوانان به علت عدم وجود شغل مناسب

2:وجود و رواج ماهواره در بین خانواده ها

3:نبود مکان مناسب، 5:تکراری بودن برنامه ها

5-میزان تعامل شما با پایگاه و حوضه در چه سطحی است؟
1:شرکت در حلقات صالحین

2:سرکشی از پایگاه و حلقات صالحین

3:شرکت در اموزش های لازم

4:ارائه راه کار ها و پیشنهادات متاسب در جهت رفع مشکلات و موانع بسیجی بودن و انجام امورات بدون هیچ گونه چشم داشتی

6- محتوای مورد نیاز حلقه های خود را از کجا تامین میکنید؟
1: با کمک گرفتن از فرمانده حوزه مقاومت، 2:کمک خود متربیان و اولیاء انها در جهت مناسب بودن برنامه

7- شما در اجرایه حلقه صالحین در پایگاه خود با چه مشکلاتی رو به رو هستید؟
1:عدم وجود مکان مناسب

2:طولانی بودن مسافت چند روستا که تابع یک پایگاه هستند

3:عدم وجود امکانات و تجهیزات کافی و مناسب

4:بی کاری که رواج زیادی پیدا کرده

5:وجود شبکه های ماهواره ای

 

8- اگر میتوانستید یک جمله به سردار نقدی در رابطه با حلقه های صالحین بگویید چه میگفتید؟
ابتدا تشکر به جهت راه اندازی حلقه های صالحین، نیاز بود قبل از اجرای این طرح ابتدا برنامه اجرای این طرح به صورت بومی و با اظهار نظر مسئولین تا پایین ترین رده پایگاه می بود و اینکه برای اجرای این ماموریت امکانات و تجهیزات لازم را در نظر میگرفتید و بخش عمده را از این برنامه به اشتغال زایی جوانان اختصاص پیدا میکرد