به گزارش صالحین ناحیه دالاهو مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی واحد حجاب با حضور گسترده دانش آموزان برگزار شد.

تهمینه ملکی مدیر دبستان حجاب، با بیان اینکه المپیاد درون مدرسه ای یکی از برنامه هایی است که همه ساله در کل کشور برگزار می شود، اظهارداشت: هدف از اجرای این طرح ایجاد نشاط در بین دانش آموزان مدارس است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : کلیه دانش آموزان مدارس در طول اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسهای در فرایندهای ورزشی با هدف تقویت مشارکت عمومی با استفاده از ظرفیت های موجود وتقویت بازی های بومی محلی شرکت می کنند .

ملکی همچنین گفت : المپیادورزشی سبب انس بیشتردانش آموزان به مدرسه، کشف استعدادها برای ورزش قهرمانی ،جایی برای یادگیری قانونمندی اهداف اجتماعی را دنبال می کند.

Untitled