حضور پرسنل کادر و بسیجیان پایگاههای مقاومت تابعه حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) گهواره در مراسم هفته وحدت مسجد المهدی (عج) کرند غرب

photo_2017-12-07_13-07-32

photo_2017-12-07_13-07-34

photo_2017-12-07_13-07-37