توزیع تخم مرغ به همت حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره وپایگاه راکعه در بین مردم زلزله زده روستای ازمه میران 

IMG_20171228_102413_crop_690x866۲۰۱۸۰۱۰۴_۰۹۰۵۲۸۲۰۱۸۰۱۰۴_۰۸۵۸۲۹