مراسم گرامیداشت روز هوای پاک در دبستان دخترانه حجاب برگزارشد.
1