اعزام راهیان نور دانش آموزان بخش گهواره به مناطق عملیاتی جنوب

IMG_20180124_190808_899

IMG_20180124_190806_795