پایگاههای مقاوت بسیج -حوزه مقاومت امام علی (ع) گهواره به مناسبت دهه مبارک فجر اقدام به نصب بنر و پلاکارد در سطح روستاههای بخش گهواره نمودند.

IMG_20180131_232726_007

IMG_20180131_232732_359