به گزارش صالحین ناحیه دالاهو  فرمانده حوزه حضرت زینب کبری(س)گهواره در نشست حلقات صالحین پایگاه مقاومت زکیه با پرداختن به موضوع جنگ نرم بیان داشتند که امروزه هدف دشمنان ایران آسیب رساندن به باورهای مردم، تفکر ،اخلاق،رفتارو…می باشد ودر مرکز این سیبل جوانان آینده ساز این مرزوبوم قرارگرفته اند حال باید توجه داشت که یکی از راههای جلوگیری از این اتفاق حضور موثرومفید خانواده ها می باشند بنابراین والدین باید فرزندان خود را دراین مورد آگاه سازند واز آنان غافل نشوند وراه درست را به آنان نشان دهند.

برای مثال یکی از راههایی که دشمنان امروزه به وسیله آن قصد تجاوز به حریم خانواده های ایرانی ومسلمان رادارند ماهواره می باشد که برای جلوگیری از تاثیرآن برروابط خانواده ها علاوه بر تلاش مسئولین به کمک خانواده هانیز نیاز داریم تا باهمکاری یکدیگر از آسیب های پیش رو جلوگیری شود.

photo_2018-02-09_02-23-21 photo_2018-02-09_02-23-26